ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Μέσα από το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή των δικών της μοναδικών συσκευών-μηχανισμών, η ecoBETA έχει εκτεταμένες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ειδικές λύσεις εξοικονόμησης νερού, με την παροχή και διάφορων άλλων συσκευών.

Η ecoBETA εργάζεται εκτεταμένα με τις εθνικές αρχές και τα δίκτυα ύδρευσης. Αυτή η μοναδική εμπειρία και οι γνώσεις της, παρέχουν ένα πολύτιμο υπόβαθρο για τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες.