ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η σωστή διαχείριση της κατανάλωσης νερού και οι πρακτικές γνώσεις είναι απαραίτητα στην προσπάθεια για μείωση στη χρήση του νερού, ως αποτέλεσμα της μείωσης της σπατάλης νερού. Υπάρχουν ποικίλα προϊόντα διαθέσιμα για μείωση της κατανάλωσης νερού. Η ecoBETA παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που μπορούν να εφαρμοστούν σε υφιστάμενους μηχανισμούς για όλους τους μηχανισμούς αποχωρητηρίων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και μία προσεκτικά επιλεγμένη σειρά άλλων προϊόντων.

Κάντε κλικ στα εικονίδια για να δείτε τις λίστες των προϊόντων.

 
beregne
Υπολογίστε την εκτιμώμενη μείωση στην κατανάλωση νερού και την εξοικονόμηση χρημάτων.  

A patented, award-winning dual-flush retrofit device for all siphonic flushing cisterns.