ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
 Διακρίσεις & ΠιστοποιήσειςEuropean Technical Approvals είναι οργανισμός πιστοποίησης στην Δανία για υλικά και κατασκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων παροχής νερού και αποχέτευσης. Ως μέλος του European Organisation for Technical Approvals (EOTA), του European Union of Agrement (UEAtc) και του World Federation of Technical Assessment Organisations (WFTAO), η ETA Δανίας έχει μεγάλη εμπειρία στην έκδοση εγκρίσεων και
πιστοποιητικών.
Water Regulatory Advisory Scheme είναι υπεύθυνο για την έκδοση πιστοποιητικών για συστήματα παροχής νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προϊόντα που εγκρίνονται με πιστοποιητικό WRAS, έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από αντιπροσώπους των εταιρειών παροχής νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να εκδίδουν κανονισμούς σχετικά με τη χρήση νερού.Waterwise είναι μη-κυβερνητικός συμβουλευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος επικεντρώνεται στην σωστή χρήση και μείωση της κατανάλωσης νερού. Το Waterwise Marque είναι ένα πρωτοποριακό βραβείο στο Ηνωμένο Βασίλειο που απονέμεται σε προϊόντα που επικεντρώνονται στην αποδοτική χρήση του νερού και τη μείωση της σπατάλης νερού.


The Water Technology List (WTL), αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από τους οργανισμούς DEFRA και HM Revenue and Customs, σε συνεργασία με την Envirowise. Ο οργανισμός αναδεικνύει τεχνολογίες αποδοτικής χρήσης νερού, η εφαρμογή των οποίων αποφέρει ανάκτηση του κεφαλαίου επένδυσης 100%, κατά το πρώτο έτος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.eca-water.gov.uk