ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εμπειρία

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και οι λύσεις που προσφέρει η ecoBETA, μπορούν να εφαρμοστούν σε κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, κυβερνητικά κτήρια, εμπορικά κτήρια και οπουδήποτε υπάρχει χρήση πόσιμου νερού.

Έχει εργαστεί με πολλές εθνικές αρχές, εταιρείες παροχής νερού και πολυεθνικές εταιρείες σε διάφορα εγκεκριμένα προγράμματα εξοικονόμησης νερού. Προσφέρει διάφορα προϊόντα που κατέχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και μπορούν να εφαρμοστούν στους περισσότερους μηχανισμούς αποχωρητηρίων. Οι εμπειρίες αυτές της δίνουν την δυνατότητα να κατανοεί τις δυσκολίες και ανάγκες που μπορεί να υπάρξουν σχετικά με την κατανάλωση νερού σε όλο τον κόσμο και να προσφέρει τις ανάλογες λύσεις.

Παραδείγματα από μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα της ecoBETA μπορείτε να δείτεεδώ.

Έχουμε ήδη βοηθήσει επιτυχώς διάφορα ιδρύματα να μειώσουν την κατανάλωση νερού μέχρι και 50%.

 
Berechnung
Υπολογίστε την εκτιμώμενη μείωση
στην κατανάλωση νερού και την
εξοικονόμηση χρημάτων.